Nhà sản xuất TEKA

CHẬU INOX TEKA BE 40.40

2,280,000đ 2,629,000đ

CHẬU INOX TEKA UNIVERSO 90 GT

12,690,000đ 14,949,000đ

CHẬU INOX TEKA BE 2B 845

7,320,000đ 8,415,000đ

CHẬU INOX TEKA ANGULAR 2B

6,170,000đ 7,249,000đ

CHẬU INOX TEKA STYLO 1B

2,070,000đ 2,299,000đ

CHẬU INOX TEKA COSMOS 2B 1D

10,590,000đ 12,199,000đ

CHẬU INOX TEKA BE 2B 785

6,940,000đ 7,975,000đ

CHẬU INOX TEKA UNIVERSO 2B 79

3,810,000đ 4,235,000đ

CHẬU INOX TEKA PREMIUM 2B

6,680,000đ 7,689,000đ

CHẬU INOX TEKA ISINK 95 DX

23,450,000đ 27,599,000đ

CHẬU INOX TEKA STAGE 45 1B 1D

5,720,000đ 6,699,000đ

CHẬU INOX TEKA UNIVERSO 2B 1D

4,850,000đ 5,599,000đ

CHẬU INOX TEKA PREMIUM 2B 1D

8,050,000đ 9,229,000đ