Lọc hãng sản xuất

CHẬU DƯƠNG VÀNH

Chậu đặt bàn: Chậu dương vành

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,650,000đ 1,930,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN CAESAR L5215

1,030,000đ 1,182,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-465V

1,950,000đ 2,300,000đ