Lọc hãng sản xuất

CHẬU ĐẶT BÀN

Chậu Lavabo: Chậu đặt bàn

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,450,000đ 1,770,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2293V

1,050,000đ 1,240,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,650,000đ 1,930,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN CAESAR L5215

1,030,000đ 1,182,000đ