Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

VAN TIỂU & PHỤ KIỆN BỒN TIỂU

Bồn tiểu: Van tiểu & phụ kiện bồn tiểu

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,300,000đ 2,570,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,140,000đ 1,340,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,320,000đ 1,580,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-4VS

2,400,000đ 2,690,000đ