BÌNH GIÁN TIẾP

Bình nóng lạnh: Bình gián tiếp

BÌNH NƯỚC NÓNG FUNIKI HP30

1,750,000đ 2,250,000đ

BÌNH NƯỚC NÓNG FUNIKI HP20

1,670,000đ 2,150,000đ