Kiểu dáng ( chậu rửa bát)
Lọc hãng sản xuất

CHẬU SOBISUNG và DAESHIN

Chậu rửa bát: Chậu SOBISUNG và DAESHIN

CHẬU INOX SOBISUNG SB-880-1

3,790,000đ 4,220,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG ULTRA-900

4,390,000đ 4,880,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SB-880

3,790,000đ 4,220,000đ

CHẬU INOX DAESHIN SQS-1717

9,680,000đ 10,765,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SB-900

3,670,000đ 4,080,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SB-780

3,730,000đ 4,150,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SBS-1100

3,730,000đ 4,150,000đ

CHẬU INOX DAESHIN SQS-8245

7,980,000đ 8,875,000đ

CHẬU INOX DAESHIN SQS-2311

9,610,000đ 10,680,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SBK-1100

3,910,000đ 4,350,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SBD-1100

3,790,000đ 4,220,000đ

CHẬU INOX DAESHIN SQS-8546

8,140,000đ 9,055,000đ

CHẬU INOX DAESHIN EDGE-870

3,720,000đ 4,150,000đ