Kiểu dáng ( vòi rửa bát)
Lọc hãng sản xuất

CHẬU MALLOCA

Chậu rửa bát: Chậu MALLOCA

CHẬU INOX MALLOCA MS 8812

6,300,000đ 7,000,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8805

5,560,000đ 6,300,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1003 NEW

4,180,000đ 4,650,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1011 NEW

4,250,000đ 4,800,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 2025

4,750,000đ 5,300,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1029

5,750,000đ 6,400,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1017 NEW

3,750,000đ 4,200,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1005 NEW

5,200,000đ 5,800,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1001 NEW

4,020,000đ 4,550,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1023

2,850,000đ 3,200,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1020

5,450,000đ 6,200,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8804

7,800,000đ 8,700,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1024

4,950,000đ 5,500,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8817

8,980,000đ 10,200,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8816

8,800,000đ 10,000,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8801

6,750,000đ 7,500,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8808

7,800,000đ 8,700,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8809

6,950,000đ 8,000,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8815R

8,650,000đ 9,650,000đ