Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

BỒN TIỂU

Thiết bị vệ sinh: Bồn tiểu

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,300,000đ 2,570,000đ

TIỂU NAM CAESAR U0296

2,480,000đ 2,898,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,140,000đ 1,340,000đ

TIỂU NAM VIGLACERA TD4

7,850,000đ 9,935,000đ

TIỂU NỮ CAESAR B1031

1,190,000đ 1,320,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,320,000đ 1,580,000đ

TIỂU NAM CAESAR U0261

1,070,000đ 1,207,000đ

TIỂU NAM INAX U-417V

4,400,000đ 4,800,000đ