Nhà sản xuất INAX

GƯƠNG INAX KF-4560VA

700,000đ 710,000đ

XI PHÔNG INAX LF-105PAL

1,800,000đ 2,000,000đ

MÁY SẤY KHÔ TAY INAX KS-370

5,500,000đ 5,950,000đ

NẮP BÀN CẦU INAX CW-S15VN

1,550,000đ 2,140,000đ

GƯƠNG INAX KF-6090VA

1,350,000đ 1,410,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,450,000đ 1,770,000đ