Nhà sản xuất INAX

GƯƠNG INAX KF-4560VA

650,000đ 680,000đ

NẮP BÀN CẦU INAX CW-S15VN

1,565,000đ 1,940,000đ

MÁY SẤY KHÔ TAY INAX KS-370

5,300,000đ 5,670,000đ

XI PHÔNG INAX LF-105PAL

1,630,000đ 1,760,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,390,000đ 1,640,000đ

GƯƠNG INAX KF-6090VA

1,250,000đ 1,340,000đ

CHẬU TỦ INAX CB1206-4IF-B

13,900,000đ 16,230,000đ

BỒN TẮM YẾM INAX FBV-1502SR

10,500,000đ 11,530,000đ