Nhà sản xuất INAX

NẮP BÀN CẦU INAX CW-S15VN

1,600,000đ 1,850,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,350,000đ 1,560,000đ

GƯƠNG INAX KF-6090VA

1,150,000đ 1,280,000đ

MÁY SẤY KHÔ TAY INAX KS-370

5,300,000đ 5,560,000đ

BỒN TẮM YẾM INAX FBV-1502SR

9,100,000đ 10,680,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

1,970,000đ 2,450,000đ

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-90K

15,050,000đ 17,150,000đ

SEN CÂY INAX BFV-50S

8,790,000đ 11,410,000đ