Nhà sản xuất INAX

GƯƠNG INAX KF-4560VA

650,000đ 710,000đ

XI PHÔNG INAX LF-105PAL

1,630,000đ 1,940,000đ

MÁY SẤY KHÔ TAY INAX KS-370

5,450,000đ 5,950,000đ

NẮP BÀN CẦU INAX CW-S15VN

1,650,000đ 2,040,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,350,000đ 1,720,000đ

GƯƠNG INAX KF-6090VA

1,250,000đ 1,410,000đ