Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

VÒI CHẬU CẢM ỨNG

Vòi chậu: Vòi chậu cảm ứng

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-90K

13,750,000đ 15,595,000đ

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-50B

7,480,000đ 8,500,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A910

2,950,000đ 3,903,000đ

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-90

10,550,000đ 11,915,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A912

3,420,000đ 4,562,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A911

3,150,000đ 4,090,000đ