Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

VÒI CHẬU CẢM ỨNG

Vòi chậu: Vòi chậu cảm ứng

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-90K

15,050,000đ 17,150,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A910

3,160,000đ 4,217,000đ

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-50B

7,690,000đ 9,350,000đ

VÒI CẢM ỨNG INAX AMV-90

10,920,000đ 13,110,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A911

3,350,000đ 4,452,000đ

VÒI CẢM ỨNG CAESAR A912

3,710,000đ 4,954,000đ