Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

VAN TIỂU & PHỤ KIỆN BỒN TIỂU

Bồn tiểu: Van tiểu & phụ kiện bồn tiểu

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,180,000đ 2,450,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,140,000đ 1,280,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,350,000đ 1,500,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-4VS

2,305,000đ 2,560,000đ