Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

VAN TIỂU & PHỤ KIỆN BỒN TIỂU

Bồn tiểu: Van tiểu & phụ kiện bồn tiểu

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,050,000đ 2,330,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,100,000đ 1,220,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,350,000đ 1,500,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-4VS

2,190,000đ 2,440,000đ