Kiểu dáng ( vòi rửa bát)
Lọc hãng sản xuất

CHẬU RỬA BÁT

Thiết bị nhà bếp: Chậu rửa bát

CHẬU INOX SOBISUNG SB-880-1

3,790,000đ 4,220,000đ

CHẬU INOX GORLDE GD955

2,880,000đ 2,880,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SB-880

3,790,000đ 4,220,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8812

6,300,000đ 7,000,000đ

CHẬU INOX TEKA UNIVERSO 90 GT

12,690,000đ 14,949,000đ

CHẬU INOX TEKA BE 40.40

2,280,000đ 2,629,000đ

CHẬU INOX DAESHIN SQS-1717

9,680,000đ 10,765,000đ

CHẬU INOX TEKA ANGULAR 2B

6,170,000đ 7,249,000đ

CHẬU INOX TEKA BE 2B 845

7,320,000đ 8,415,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG ULTRA-900

4,390,000đ 4,880,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8805

5,560,000đ 6,300,000đ