Kiểu dáng ( vòi rửa bát)
Lọc hãng sản xuất

CHẬU RỬA BÁT

Thiết bị nhà bếp: Chậu rửa bát

CHẬU INOX SOBISUNG PDS-880

2,680,000đ 3,880,000đ

CHẬU INOX GORLDE GD955

2,880,000đ 2,880,000đ

CHẬU INOX TEKA BE 40.40

2,280,000đ 2,629,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1029

5,750,000đ 6,400,000đ

CHẬU INOX SOBISUNG SQS1717

6,500,000đ 9,980,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8812

6,300,000đ 7,000,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8805

5,560,000đ 6,300,000đ

CHẬU INOX TEKA ANGULAR 2B

6,170,000đ 7,249,000đ

CHẬU INOX TEKA UNIVERSO 90 GT

12,690,000đ 14,949,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8809

6,950,000đ 8,000,000đ