Lọc hãng sản xuất

CHẬU DƯƠNG VÀNH

Chậu đặt bàn: Chậu dương vành

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

2,150,000đ 2,570,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,550,000đ 1,720,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN CAESAR L5215

1,030,000đ 1,182,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-465V

1,750,000đ 2,050,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-293V

2,250,000đ 2,580,000đ