Lọc hãng sản xuất

CHẬU DƯƠNG VÀNH

Chậu đặt bàn: Chậu dương vành

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

2,050,000đ 2,335,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,410,000đ 1,565,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-465V

1,670,000đ 1,860,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-293V

2,080,000đ 2,325,000đ