Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

CHẬU DƯƠNG VÀNH

Chậu đặt bàn: Chậu dương vành

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

1,970,000đ 2,450,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,350,000đ 1,640,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-465V

1,585,000đ 1,950,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-293V

1,980,000đ 2,460,000đ