Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

CHẬU ĐẶT BÀN

Chậu Lavabo: Chậu đặt bàn

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,350,000đ 1,560,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

1,970,000đ 2,450,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,350,000đ 1,640,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2397V

2,390,000đ 2,810,000đ