Lọc hãng sản xuất

CHẬU ĐẶT BÀN

Chậu Lavabo: Chậu đặt bàn

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-296V

2,050,000đ 2,335,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,295,000đ 1,485,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,410,000đ 1,565,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2397V

2,350,000đ 2,680,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-465V

1,670,000đ 1,860,000đ