Lọc hãng sản xuất

CHẬU ĐẶT BÀN

Chậu Lavabo: Chậu đặt bàn

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,350,000đ 1,720,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-445V

1,490,000đ 1,840,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN CAESAR L5215

1,030,000đ 1,182,000đ