Lọc hãng sản xuất

CHẬU ÂM BÀN

Chậu đặt bàn: Chậu âm bàn

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2298V

1,390,000đ 1,640,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2397V

2,650,000đ 2,950,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-300V

2,565,000đ 3,250,000đ

CHẬU ĐẶT BÀN INAX L-2216V

1,050,000đ 1,280,000đ