Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

BỒN TIỂU

Thiết bị vệ sinh: Bồn tiểu

TIỂU NAM CAESAR U0296

2,480,000đ 2,898,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,180,000đ 2,450,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,140,000đ 1,280,000đ

TIỂU NỮ CAESAR B1031

1,190,000đ 1,320,000đ

TIỂU NAM CAESAR U0261

1,070,000đ 1,207,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,350,000đ 1,500,000đ

TIỂU NAM INAX U-417V

3,900,000đ 4,520,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-4VS

2,305,000đ 2,560,000đ