Hệ thống xả
Lọc hãng sản xuất

BỒN TIỂU

Thiết bị vệ sinh: Bồn tiểu

TIỂU NAM CAESAR U0296

2,350,000đ 2,763,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-3VS

2,050,000đ 2,330,000đ

VAN NHẤN TIỂU NAM TOTO T60S

1,350,000đ 1,500,000đ

TIỂU NAM CAESAR U0261

1,020,000đ 1,154,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-5V, UF-6V

1,100,000đ 1,220,000đ

TIỂU NAM INAX U-417V

3,690,000đ 4,300,000đ

VAN XẢ ẤN INAX UF-4VS

2,190,000đ 2,440,000đ