Nhà sản xuất MALLOCA

CHẬU INOX MALLOCA MS 8812

6,300,000đ 7,000,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 8805

5,560,000đ 6,300,000đ

BẾP GAS MALLOCA GHG-733C NEW

4,250,000đ 5,000,000đ

BẾP TỪ MALLOCA MH-02I

16,140,000đ 18,990,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 2025

4,750,000đ 5,300,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1017 NEW

3,750,000đ 4,200,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1029

5,750,000đ 6,400,000đ

BẾP TỪ MALLOCA MH-03I

18,270,000đ 21,500,000đ

BẾP GAS MALLOCA GHG-732A

4,760,000đ 5,600,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1005 NEW

5,200,000đ 5,800,000đ

BẾP ĐIỆN MALLOCA MH-02R

14,870,000đ 17,500,000đ

MÁY HÚT MÙI MALLOCA K-90S

24,400,000đ 28,700,000đ

MÁY HÚT MÙI MALLOCA MC-606

7,860,000đ 9,250,000đ

BẾP TỪ MALLOCA MH-04I

19,280,000đ 22,680,000đ

CHẬU INOX MALLOCA MS 1023

2,850,000đ 3,200,000đ