Bán hàng online: 0972997280-0914899951

vật liệu chông thấm thông tin khuyến mại

Chậu Inox Gorlde GD9037

Giá NY: vui lòng gọi

Giá bán: 2,300,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8815R

Giá NY: 9,650,000 VND

Giá bán: 8,650,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8815L

Giá NY: 9,650,000 VND

Giá bán: 8,650,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8812

Giá NY: 7,000,000 VND

Giá bán: 6,300,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8808

Giá NY: 8,700,000 VND

Giá bán: 7,800,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8805

Giá NY: 6,300,000 VND

Giá bán: 5,650,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8804

Giá NY: 8,700,000 VND

Giá bán: 7,800,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 8801

Giá NY: 7,500,000 VND

Giá bán: 6,750,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1029

Giá NY: 6,400,000 VND

Giá bán: 5,750,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1024

Giá NY: 5,500,000 VND

Giá bán: 4,950,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1027R New

Giá NY: 6,650,000 VND

Giá bán: 5,980,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1027L New

Giá NY: 6,650,000 VND

Giá bán: 5,980,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1005 New

Giá NY: 5,800,000 VND

Giá bán: 5,200,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1003 New

Giá NY: 4,650,000 VND

Giá bán: 4,180,000 VND

Chậu INOX MALLOCA MS 1020

Giá NY: 6,000,000 VND

Giá bán: 5,390,000 VND

CHẬU INOX CICO DJIS 740

Giá NY: 3,190,000 VND

Giá bán: 2,650,000 VND

CHẬU INOX CICO DJIS 850 ( 1 HỐ ĐẠI - KÈM KHAY + GIÁ INOX )

Giá NY: 3,590,000 VND

Giá bán: 2,900,000 VND

CHẬU INOX CICO ISDP 960 ( 3 HỐ )

Giá NY: 3,290,000 VND

Giá bán: 2,700,000 VND

CHẬU INOX CICO ISB 1100 ( 3 HỐ )

Giá NY: 3,190,000 VND

Giá bán: 2,600,000 VND

CHẬU INOX CICO ISD 1100 ( 2 HỐ 1 BÀN )

Giá NY: 3,190,000 VND

Giá bán: 2,600,000 VND

CHẬU INOX CICO NISD 870 ( 3 hố )

Giá NY: 2,990,000 VND

Giá bán: 2,500,000 VND

  Chậu Inox Gorlde GD9037

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Size: 97x49x23 (cm)

  Chậu INOX MALLOCA MS 8815R

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox & Bộ dao inox cao cấp khi mua chậu MS 8809

Tặng Rổ inox & Thớt cao cấp khi mua chậu MS 8815 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1150 x 500 x 230 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8815L

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox & Thớt cao cấp khi mua chậu MS 8815

Tặng Rổ inox & Thớt cao cấp khi mua chậu MS 8815 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1150 x 440 x 230 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8812

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8812

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8812 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 800 x 500 x 230 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8808

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8808

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8808 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1120 x 500 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8805

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8805

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8805 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 800 x 500 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8804

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8804

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8804 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 980 x 498 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 8801

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8801

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 8801 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Dòng sản phẩm mới nhất chế tạo bán thủ công - Thép không rỉ 304 - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 825 x 455 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1029

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 1029

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 1029 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 960 x 470 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1024

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 1024

Tặng Rổ inox cao cấp khi mua chậu MS 1024 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 875 x 475 x 220 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1027R New

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng

Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1120 x 500 x 200 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1027L New

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng

Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1120 x 500 x 200 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1005 New

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng

Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 1000 x 490 x 200 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1003 New

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng

Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 800 x 430 x 200 mm

  Chậu INOX MALLOCA MS 1020

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí, Bảo hành chính hãng Tặng Rổ inox & Bộ dao inox cao cấp khi mua chậu MS 1020

Tặng Rổ inox & Bộ dao inox cao cấp khi mua chậu MS 1020 Chậu rửa MALLOCA được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất: - Thép không rỉ 304, đập một khối - Độ dày 1.0mm - Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi - Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả - Kích thước: 750 x 480 x 230 mm

  CHẬU INOX CICO DJIS 740

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

  CHẬU INOX CICO DJIS 850 ( 1 HỐ ĐẠI - KÈM KHAY + GIÁ INOX )

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

  CHẬU INOX CICO ISDP 960 ( 3 HỐ )

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

  CHẬU INOX CICO ISB 1100 ( 3 HỐ )

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

  CHẬU INOX CICO ISD 1100 ( 2 HỐ 1 BÀN )

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

  CHẬU INOX CICO NISD 870 ( 3 hố )

Khuyến mại: Giao hàng tận nơi miễn phí

Nhập khẩu từ Hàn Quốc

loading
Bán hàng online 24/7: 0972997280 - 0914899951
ban hang online