# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 A808 VÒI CHẬU CẢM ỨNG TECHOME A808 2,700,000đ 2,700,000đ
Tổng 1 2,700,000đ
Thanh toán 1 2,100,000đ