# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 8119 SEN CÂY GORLDE 8119 5,100,000đ 5,100,000đ
Tổng 1 5,100,000đ
Thanh toán 1 5,000,000đ