# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 MOVA MTM MOVA MTM - KEO DÁN GẠCH TRỘN SẴN CÓ ĐỘ DẺO CAO, CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH TỐT 170,000đ 170,000đ
Tổng 1 170,000đ
Thanh toán 1 170,000đ