# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 A900 MÁY SẤY TAY TỰ ĐỘNG VỎ NHỰA TECHOME A900 3,800,000đ 3,800,000đ
Tổng 1 3,800,000đ
Thanh toán 1 2,850,000đ