# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 Keracolor SF100 - 2kg Keracolor SF100 - Vữa chít mạch siêu mịn gốc xi măng 2kg (màu trắng) 60,000đ 60,000đ
Tổng 1 60,000đ
Thanh toán 1 60,000đ