# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 XINDA HỘP ĐỰNG XÀ PHÒNG XINDA - ĐÀI LOAN 200,000đ 200,000đ
Tổng 1 200,000đ
Thanh toán 1 155,000đ