# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 GD5402 CHẬU INOX GORLDE GD5402 1,420,000đ 1,420,000đ
Tổng 1 1,420,000đ
Thanh toán 1 1,420,000đ