# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 LF5118 CHẬU ĐẶT BÀN CAESAR LF5118 1,842,000đ 1,842,000đ
Tổng 1 1,842,000đ
Thanh toán 1 1,590,000đ