# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 MT0170L(R) BỒN TẮM MASSAGE CAESAR MT0170L(R) 16,755,000đ 16,755,000đ
Tổng 1 16,755,000đ
Thanh toán 1 12,570,000đ