# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 MT0170L(R) BỒN TẮM MASSAGE CAESAR MT0170L(R) 18,845,000đ 18,845,000đ
Tổng 1 18,845,000đ
Thanh toán 1 14,200,000đ