# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 KT1150 BỒN TẮM CAESAR KT1150 24,507,000đ 24,507,000đ
Tổng 1 24,507,000đ
Thanh toán 1 18,710,000đ