# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 BN-0002 BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ 3000 ĐỨNG F1380 9,150,000đ 9,150,000đ
Tổng 1 9,150,000đ
Thanh toán 1 7,950,000đ