# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 H-AC480V6 BỘ PHỤ KIỆN 6 MÓN INAX H-AC480V6 910,000đ 910,000đ
Tổng 1 910,000đ
Thanh toán 1 860,000đ