# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 HP21S BÌNH NƯỚC NÓNG FUNIKI HP21S (TREO NGAY, MÀU NHŨ, GOLD) 2,350,000đ 2,350,000đ
Tổng 1 2,350,000đ
Thanh toán 1 1,930,000đ