# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 C1111 BÀN CẦU MỘT KHỐI COTTO C1111 (NHẬP KHẨU TỪ THÁI LAN) 8,390,000đ 8,390,000đ
Tổng 1 8,390,000đ
Thanh toán 1 5,550,000đ