# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
01 VI88 BÀN CẦU HAI KHỐI VIGLACERA VI88 2,050,000đ 2,050,000đ
Tổng 1 2,050,000đ
Thanh toán 1 1,350,000đ